Fokgeschiktheidskeuringen naar 4 keer per jaar

Gezien de terugloop van aanmeldingen voor de keuringen hebben wij na intern overleg, het navolgende voorstel: Wij denken dat het verstandig is om het aantal fokgeschiktheidskeuringen terug te brengen naar 4 keer per jaar.

 

Op basis van de ervaringen van 2016, waarbij de keuringen in februari, april, september en november zullen plaatsvinden, zullen wij een besluit nemen over 2017. Vooralsnog gaan wij voor volgend jaar uit van dezelfde trend en zullen wij deze als zodanig inplannen.

 

De vier geplande keuringen gaan altijd door, ongeacht het aantal aanmeldingen. Wel houden we in principe aan de limiet van 15 honden, waarbij de laatste aanmeldingen boven de 15, doorschuiven naar de volgende keer. Door flexibel te zijn, zullen we dit in goede banen leiden.

 

Tevens blijft de mogelijkheid bestaan om een individuele conditietest aan te vragen bij DK Pietersberg, tijdens de zomermaanden (en alleen tijdens deze maanden) buiten de fokgeschikheidskeuringen van de Raad van Beheer gedaan worden. De fokker dient zelf zorg te dragen voor een beoordeling van minimaal twee keurmeesters (die voor het ras bevoegd zijn) gebruikmakend van het door ons gehanteerde beoordelingsformulier.

 

Een andere wijziging is dat de buitenlandse reuen in het vervolg en met terugwerkende kracht, in het overzicht komen. Dit mag gepubliceerd worden, zodat men verantwoord kan kiezen welke dekreu te gebruiken.

 

Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben, dan vernemen wij deze graag.

Met vriendelijke groet,

Annemarijke Biljard

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Postbus 75901

1070 AX AMSTERDAM

Emmalaan 16-18

1075 AV AMSTERDAM

T: 020-6644471

E: info@raadvanbeheer.nl

W: www.houdenvanhonden.nl

februari 13, 2016