Hervatting gesprekken RVB

Hervatting van de gesprekken tussen de Raad van Beheer en 6 verenigingen van kortsnuitige rassen.
BCN, BTCN, EBCN, EGCN, HBC, VFLD

Zes verenigingen van kortsnuitige rassen zijn met het bestuur van de Raad van Beheer overeengekomen de onderhandelingen met betrekking tot de convenanten voor de 12 kortsnuitige rassen )* weer te hervatten. Sinds 18 augustus jl. lagen de onderhandelingen hierover stil nadat het overleg op de avond daarvoor uiterst moeizaam was verlopen en daarover een kort statement op Facebook was verschenen.

Sindsdien is er veel gebeurd en met name op social media zijn daarover in de tijd tot aan de AV op 5 september jl. diverse statements verschenen. En hoewel het altijd zakelijk was bedoeld heeft de hectiek van het moment en de emotie welke verbonden is aan deze kwestie er voor gezorgd dat er onbedoeld een aantal zaken zijn gezegd. Soms ook onbedoeld op persoonlijk vlak, iets wat de verstandhouding op dat moment geen goed heeft gedaan. En daar waar mevr. Kolster in eerdere instantie al excuus had aangeboden voor de gang van zaken rondom 11 mei (bekendmaking van opschorting van stambomen) hebben ook de vertegenwoordigers van de zes bovengenoemde verenigingen, dhr. Broersma en dhr. Hoenderken, na een persoonlijk gesprek hun excuus aangeboden over enkele persoonlijke aantijgingen aan het adres van mevr. Kolster.

Een aantal zaken is sinds de AV veranderd en na een gesprek met mevr. Kolster hebben de zes verenigingen besloten de eerder genoemde twee vertegenwoordigers af te vaardigen om de onderhandelingen voort te zetten. Met vertrouwen hervatten wij de onderhandelingen weer.

Namens de zes betrokken verenigingen;

H.O. Hoenderken
J.F. Broersma

)* Affenpinscher, Boston Terriër, Engelse Bulldog, Franse Bulldog, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Mopshond, Pekingees , Shih Tzu

oktober 27, 2020