UPDATE Fokkerij met kortsnuitige honden:


Hoewel het geruime tijd stil is gebleven rondom de kortsnuitproblematiek is er achter de schermen door de betrokken verenigingen op meerdere fronten wel degelijk gewerkt aan deze kwestie. Velen van u vragen zich af hoe het nu verder moet, zeker wanneer het zo’n tijd stil blijft. En terecht, want natuurlijk; er druppelen wel wat berichten door, maar concreet is er sinds 11 mei jl. nog niets gewijzigd en is er ook nog geen écht perspectief voor de fokkerij van onze rassen. En hoewel er een plan voorligt – het in juli gepresenteerde en door de betrokken verenigingen geaccepteerde 10 stappenplan tot convenanten – zult u begrijpen dat het nog best complex is en ook in dit geval gaat om de details.


Na enkele voorbereidende gesprekken hebben de onderstaande verenigingen, in navolging van ons statement op 26 oktober jl., de gesprekken met de Raad van Beheer aangaande de fokkerij met kortsnuitige honden hervat. Doel van dit eerste overleg was het bespreken van de status en voortgang van de punten uit het 10 stappenplan. En hoewel er voortgang is blijkt ook hier o.a. de coronacrisis voor vertraging op enkele onderdelen te zorgen. Maar zoals gezegd; de voortgang is besproken én wij hebben enkele voor ons cruciale en kritische punten kenbaar gemaakt. Inmiddels zijn wij ook inhoudelijk van de voortgang op de hoogte gebracht. Er is onder andere een concept convenant gerealiseerd. Wij hebben die stukken inmiddels bestudeerd en in kaart gebracht waar de verschillen van inzicht zitten. En hoewel die verschillen van inzicht er op belangrijke fronten zijn, zijn wij er van overtuigd dat we, met de goede wil van het bestuur van de Raad van Beheer, kunnen komen tot een realistisch en werkbaar convenant voor elk van de 12 rassen. Het volgende overleg staat gepland voor begin december.


Namens de verenigingen;

BCN, BTCN, EBCN, EGCN, HBC, VFLD

Hildeward HoenderkenJakko Broersma

november 25, 2020