Kingsstar of the StarlineBulls

Deze reu staat ter dekking. Hij voldoet aan alle door de club gestelde eisen. Tevens heeft hij succesvol deelgenomen aan de fokgeschiktheidskeuring. Het is belangrijk dat u voor het inzetten van de reu en teef zich er van overtuigd dat voor beide ouderdieren een geldig fokgeschiktheidscertificaat aanwezig is. Denkt u daarbij vooral aan de DNA-test […]

Read More Kingsstar of the StarlineBulls
december 4, 2017

Convenant NEK

Convenant NEK   Beste leden,   24 juni hebben RvB (Raad van Beheer), BCN (Bulldog Club Nederland) en EBCN (Engelse Bulldog Club Nederland) het nieuwe convenant getekend; pups uit bulldoggen met NEK (Niet Erkende Kleuren) krijgen geen stambomen meer! De ouderdieren slagen namelijk niet meer voor de RvB Fokgeschiktheidskeuring. De Raad van Beheer komt deze […]

Read More Convenant NEK
juni 25, 2017

Britishpride Fly the Flag

Deze reu staat ter dekking. Hij voldoet aan alle door de club gestelde eisen. Tevens heeft hij succesvol deelgenomen aan de Fokgeschiktheidskeuring.   Het is belangrijk dat u voor het inzetten van de reu en teef zich er van overtuigd dat voor beide ouderdieren een geldig fokgeschiktheidscertificaat aanwezig is. Denkt u daarbij vooral aan de […]

Read More Britishpride Fly the Flag
mei 15, 2017